Utförda arbeten

Ikea (Haparanda, Kungens Kurva, Uppsala, Barkaby, Sundsvall m.fl)
- Målning av parkeringsplats, p-rutor, handikapprutor och övergångställen.

Botniabanan
- Målning av skyddzoner på perrongen

Friends Arena
- Målning av p-plats, kontrastmarkering för synskadade, målning av spärrområden.

Karolinska sjukhuset
- Målning av parkeringsrutor samt målning av linjer i p-hus.

Kista Galleria
- All linjemålning så som pilar, p-platser, parkeringsrutor och övergångsställen

För följande företag har vi utfört målning av p-platser, parkeringsrutor, handikapprutor och övergångsställen:

  • Ica Maxi
  • Willys
  • Coop
  • Max
  • McDonald´s
  • Statoil
  • Mirium Galleria
  • Ikano Bostad

Vi har även utfört mängder av arbeten på skolgårdar över hela landet. Så som målning av kingrutor, hopphagar, bollplaner, bokstavsormar och sifferormar. Andra uppdragsgivare som NCC, PEAB och Skanska finns också med på referenslistan.